Het aanleggen van een zwembad neemt weinig tijd in beslag. Nadat de benodigde ontgravingen zijn gedaan, kan het daadwerkelijke zwembad aanleggen starten.

zwembad-aanleggen-in-heel-nederland-zwembadart

Afhankelijk van de bodemgesteldheid wordt indien nodig het grondwaterpeil gecontroleerd. Blijkt dit de kritische grens voor het plaatsen van een zwembad te overschrijden dan zorgen we voor een tijdelijke aanpassing van het grondwaterpeil.
Enkele dagen voor het daadwerkelijke zwembad plaatsen wordt door middel van bronneren het peil tijdelijk verlaagd. Om een zwembad te kunnen plaatsen moet de monoblock kuip op een verantwoorde manier op de plaats van bestemming komen. Soms is hiervoor een kraan nodig om het zwembad over het huis te tillen, geen probleem. Zwembad Art regelt dit allemaal.

zwembad-aanleggen-aanleggen-in-heel-nederland-zwembadart

Wat ook niet onderschat moet worden bij het aanleggen van een zwembad is de kunst van het uitlijnen en het waterpas zetten van het bad. Onze mensen hebben hier door de jaren heen zoveel ervaring mee opgedaan dat dit een koud kunstje is geworden.
Soms helpt de klant mee, zie foto: twee opzichters houden alles in de gaten….

aanleggen-zwembad-in-heel-nederland-zwembadart

Nadat het zwembad in het gat is geplaatst wordt het geheel rondom volledig afgewerkt met gestabiliseerd zand. Het maken van de aansluitingen en het vullen van het bad met water wordt gestart.
De rand van het bad wordt afgewerkt met speciaal door Zwembad Art geselecteerde randstenen. U kunt kiezen uit een licht of donker grijze gebouchardeerde granietsteen met gezoete afronding.

aanleggen-zwembad-in-tuin-randstenen-model-java

Lees verder

Compass_logo_bluekopie